• Kasım 21, 2018 TRAFİK YÖNETMELİĞİ

    Madde 1- 3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı,yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik sorunlarının çözümü için otopark 

    Otopark yönetmeligi , yönetmelik , otopark maddeleri , karayolları trafik yönetmeligi