• Kasım 21, 2018 TRAFİK KANUNU

    Madde 1 – Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.

    trafik kanunu , trafik kanunu tanımlar